ஷிர்க் நடைபெறும் பள்ளிவாசல் எது? அதில் ஏன் தொழக்கூடாது?

https://youtu.be/9AbeHQzl1fg

https://youtu.be/AG4G-Vb0kc8

https://youtu.be/0yseGr-iuC0

https://youtu.be/z1rN2gWe4l8

https://youtu.be/5cUDkhmVY88

https://youtu.be/RgZZBYv45KI

https://youtu.be/SqZoaU3jYuI

https://youtu.be/T0J3qWBHjSk

About Author

By Sadhiq

அல்லாஹ் ஒருவன்” என கூறுவீராக! அல்லாஹ் தேவைகளற்றவன். (யாரையும்) அவன் பெறவில்லை. (யாருக்கும்) பிறக்கவுமில்லை. அவனுக்கு நிகராக யாருமில்லை. [அல்குர்ஆன் 112:1]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *