குர்பானி கொடுப்பவர் கடைபிடிக்க வேண்டியவை என்ன?

https://youtu.be/M4ijSIxmdJ4

குர்பானி கொடுப்பவர் நகம், முடி வெட்டக்கூடாது என்று சொல்வதற்கு என்ன காரணம்?

https://youtu.be/eF3bg1UkyWQ

எந்தெந்த பிராணிகளை குர்பானி கொடுக்க வேண்டும்? பிராணிகளின் பருவ வயது என்ன?

குர்பானி பிராணி அறுக்கப்கடும் போது கவனிக்க வேண்டியவை என்ன?

https://youtu.be/Ye7CGrNoIjU

குர்பானி நிறைவேற்ற தகுதியுடைவர்கள் யார்?

https://youtu.be/LA2n5EAB9ig

குர்பான் வரலாற்று பின்னனி & நோக்கம்

https://youtu.be/wp6HlxCd-XM

குர்பானி பிராணிகள் எத்தனை அறுக்க வேண்டும்

https://youtu.be/L25XafSq13A

குர்பானி தொடர்பான தவறான நம்பிக்கைகள்

About Author

By Sadhiq

அல்லாஹ் ஒருவன்” என கூறுவீராக! அல்லாஹ் தேவைகளற்றவன். (யாரையும்) அவன் பெறவில்லை. (யாருக்கும்) பிறக்கவுமில்லை. அவனுக்கு நிகராக யாருமில்லை. [அல்குர்ஆன் 112:1]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *