குர்பானியின் சட்டங்கள்❓

Youtube link கள்  

https://youtu.be/IrEHfmfJw0M

https://youtu.be/Jc_tKmtsLEI

https://youtu.be/GoEjMI_nsEg

https://youtu.be/cV3kH9otDeI

https://youtu.be/lO3eCC1f2aE

https://youtu.be/6EJDTtmlwGo

https://youtu.be/IcH5ZWr8TyE

https://youtu.be/SAxH0C_C1so

https://youtu.be/7-m_bd8Qf2w

https://youtu.be/SfCDCWd6Na0

https://youtu.be/WUR31r_pQ8c

https://youtu.be/vARWh6T1pAA

https://youtu.be/tPEBSGXskXw

https://youtu.be/-OeKWVCi_LE

https://youtu.be/eF3bg1UkyWQ

https://youtu.be/h2YrqMv_35Q

https://youtu.be/meAr6yj7GbA

https://youtu.be/jWlLp5sJtm4

https://youtu.be/_F0KxSxMxd8

https://youtu.be/brm5EgaQO6s

About Author

By Sadhiq

அல்லாஹ் ஒருவன்” என கூறுவீராக! அல்லாஹ் தேவைகளற்றவன். (யாரையும்) அவன் பெறவில்லை. (யாருக்கும்) பிறக்கவுமில்லை. அவனுக்கு நிகராக யாருமில்லை. [அல்குர்ஆன் 112:1]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You missed