//*குர்ஆனில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள நரகங்களின் பெயர்கள்?*//

*1. ஜஹன்னம்

(52:13)*

*2. ளலா

(70:15)*

*3. ஹுதமா

(104:4,5 )*

*4. ஸகர்

( 54:48,  74:26, 27, 42)*

*5.ஜஹீம்

( 69:31)*

*6. ஹாவியா

(101:9)*

//*நரகவாசிகளுக்கு வழங்கப்படும் உணவு வகைகள் யாவை?*//

*1. கொதிக்கும் :

( 6:70, 10:4, 37:67, 38:57)*

*2. சீழ் ( சலம்)

( 14:16,17, 38:57, 69:36, 78:25 )*

*3. ஸக்கூம் மரம்

( 37:62, 44:43 to 46, 56:52,53 )*

*4. முள்மரம்

( 88:6 )*

//*நரகத்தில் இருக்கும் ஸக்கும் மரத்தின் பாளை எதனுடைய வடிவில் இருக்கும்?*//

*ஷைத்தானின் தலைகளைப் போல் இருக்கும்!

( 37:65 )*

//*நகரவாசிகளை வானவர்கள் எதைக்கொண்டு அடிப்பார்கள்?*//

*இரும்பு சம்மட்டியால் அடிப்பார்கள்!

(22:21)*

//*நரகவாசிகளின் ஆடைகள் யாவை?*//

*1. நெருப்பினால் ஆன ஆடை

( 22:19)*

*2. நெருப்பினால் ஆன விரிப்பு

( 7:41)*

*3. நெருப்பினால் ஆன போர்வை

( 7:41)*

//*நரகத்திற்கு எத்தனை வாசல்கள் இருக்கும்?*//

*7 வாசல்கள் இருக்கும்

( 15:44 )*

//*நரகவாசிகளை வானவர்கள் எத்தனை முழம் உள்ள சங்கிலியால் கட்டுவார்கள்?*//

*70 முழம் உள்ள சங்கிலியால் கட்டுவார்கள்

( 69:32 )*

//*சபிக்கப்பட்ட மரம் எது?*//

*கள்ளி மரம் ( 17:60 )*

*ஸஹிஹீல் புகாரி :

4716*

//*நரகத்தின் எரிபொருட்கள் யாவை?*//

*1. மனிதர்களும், கற்களும்

்* ( 2:24 )*

*2. மனிதர்களும்,  ஜின்களும்

( 22:98,  72:15 )*

//*18. நரகத்தின் பொறுப்புதாரியான வானவரின் பெயர் என்ன ?*//

*மாலிக்

( 43:77 )*

//*19. பெருமையடிப்போர் நரகம் செல்வார்கள் என அல்லாஹ் எந்த வசனம் மூலம் எச்சரிக்கிறான்?*//

*( 16:29,  39:72,  40:75,76 46:20 )*

//*ஸகர் எனும் நரகத்திற்கு எத்தனை வானவர்கள் காவல் இருப்பார்கள்?*//

*19 வானவர்கள்

( 74:30 )*

//*நரகத்தை யாரைக்கொண்டு நிரப்புவதாக அல்லாஹ் கூறுகிறான்?*//

*மனிதர்களைக் கொண்டும், ஜின்களைக்கொண்டும்

( 32:13 )*

//*ஸகர் என்ற நரகத்தின் தன்மை யாது?//

*தொழாதவன், ஏழைகளுக்கு உணவளிக்காதவன் இவர்களின் உடல்களில் பட்டு அவர்களின் உருவத்தை மாற்றிவிடும்!

( 74:26 to 29,  74:42 to 44 )*

//*ஹாவியா என்ற நரகத்தின் தன்மை யாது?//

*கடுமையான சூடேற்றப்பட்ட நரக நெருப்பாகும்

( 101:9 to 11 )*

*” ஹுதமா ” என்ற நரகத்தின் தன்மை யாது?

*உடலில்பட்டவுடன் நேராகச்சென்று இதயத்தை தாக்கும்!

( 104.5.6.7)*

———————-

*ஏகத்துவம்*

About Author

By Sadhiq

அல்லாஹ் ஒருவன்” என கூறுவீராக! அல்லாஹ் தேவைகளற்றவன். (யாரையும்) அவன் பெறவில்லை. (யாருக்கும்) பிறக்கவுமில்லை. அவனுக்கு நிகராக யாருமில்லை. [அல்குர்ஆன் 112:1]

0 thoughts on “//குர்ஆனில்<em> </em>குறிப்பிடப்பட்டுள்ள<em> </em>நரகங்களின்<em> </em>பெயர்கள்<em>?</em>//”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You missed