*இஸ்லாத்தின் பார்வையில் சூனியம் & குர்ஆனுக்கு முரண்படும் ஹதீஸ்கள் உண்டா*

*youtube link தொகுப்புகள்….*

https://youtu.be/BaXNCyQwECg

https://youtu.be/d49UgAOeYLo

https://youtu.be/eyq56Yu-L2U

https://youtu.be/L-4qC2KOBQY

https://youtu.be/1M5TtYCtl6Y

https://youtu.be/GmyPkN9PbTs

https://youtu.be/GzQ5irMnu1A

https://youtu.be/RtO4Q9Gbf08

https://youtu.be/1aGxuiDDRp8

https://youtu.be/8hCQrVshuvU

https://youtu.be/AD4YT82Lj6w

https://youtu.be/6ZNfkMck7pg

https://youtu.be/adg9DPBUDic

https://youtu.be/ljUw3mPGnzk

https://youtu.be/7PSKXpEF3bA

https://youtu.be/FgFJT6xuNfs

https://youtu.be/xqj1fatCjEw

https://youtu.be/1fJYdJtdXPo

https://youtu.be/3cxDi0PmIso

https://youtu.be/YPhE8MG8fNM

https://youtu.be/Nla_x5BwnOo

https://youtu.be/rb3V-FpP_TY

https://youtu.be/ocwkcbk7UzI

https://youtu.be/n-fMmlIulU4

https://youtu.be/BTBBkE5ggEU

https://youtu.be/5jpRc8QOSAo

https://youtu.be/WPDNJaz2og0

https://youtu.be/v8gYoQQwR5E

https://youtu.be/rwjRQfrcEPE

https://youtu.be/x0IvV7Eap0Y

https://youtu.be/cGeQhgBB8dI

https://youtu.be/qhBl1YxFVVM

https://youtu.be/donnnbE88Uw

https://youtu.be/vOFmGlHqj68

https://youtu.be/Ac08pSw3E_g

https://youtu.be/5GciD_0qw9Q

About Author

By Sadhiq

அல்லாஹ் ஒருவன்” என கூறுவீராக! அல்லாஹ் தேவைகளற்றவன். (யாரையும்) அவன் பெறவில்லை. (யாருக்கும்) பிறக்கவுமில்லை. அவனுக்கு நிகராக யாருமில்லை. [அல்குர்ஆன் 112:1]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You missed