(87. ஸூரா அல் அஃலா- மிக உயர்ந்தவன்)

அளவற்ற அருளாளனும், நிகரற்ற அன்புடையோனுமாகிய அல்லாஹ்வின் திருப்பெயரால்…

‎سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى {1}
மிக உயர்ந்த உமது இறைவனின் பெயரைத் துதிப்பீராக!
Sabbihisma Rabbikal-‘a^la.
ஸ(B)ப்பி ஹிஸ்ம ரப்பி(K)கல் அஃலா
Praise the Name of your Lord, the Most High.

‎الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّىٰ {2}
அவனே படைத்தான். ஒழுங்குற அமைத்தான்.
‘Al-ladhi khalaqa fa sawwa
அல்ல(D)ذதீ (KH)ஹல(Q)க்க خَلَقَ ஃபஸவ்வா
He who creates and regulates

‎وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَىٰ {3}
அவனே நிர்ணயித்தான். வழிகாட்டினான்.
Walladhi qaddara fa hada.
வல்ல(D)ذதீ (Q)கத்தர قَدَّرَ ஃபஹ(D)தா فَهَدٰ
He who measures and guides.

‎وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَىٰ {4}
அவனே மேய்ச்சலுக்குரியதை வெளிப்படுத்தினான்.
வல்ல(D)ذதீ அ(KH)ஹ்ரஜல் اَ خْرَجَ மர்ஆ
Wal-ladhi ‘akhrajal-mar^a.
He who produces the pasture.

‎فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَىٰ {5}
பின்னர் அவற்றை உலர்ந்த கூளங்களாக்கினான்.
Fa ja^alahu ghutha’an ‘ahwa.
ஃபஜஅலஹு فَجَعَلَهُ ஃகுஸாஅன் غُثآءً அஹ்வாاَحْوٰي
And then turns it into light debris.

‎سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ {6}
‎إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ۚ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَىٰ {7}
6, 7. (முஹம்மதே!) உமக்கு ஓதிக் காட்டுவோம். நீர் மறக்க மாட்டீர். அல்லாஹ் நாடியதைத் தவிர. அவன் பகிரங்கமானதையும், மறைவானதையும் அறிகிறான்.
*Sa nuqri’uka fala tansa.¥
*Illa ma sha’ Allah, ‘innahu ya^lamul-jahra wa ma yakhfa.*
ஸனு(Q)க்ரிஉ(K)க سَنُقْرِ ءُكَ ஃபலா (TH)தன்ஸா تَنْسٰٓي
இல்லா மாஷா அல்லாஹ், இன்னஹு اِ نَّهُ யஃலமுல்يَعْلَمُ ஜஹ்ர جَهْرَவமா ய(KH)ஹ்ஃபா يَخْفٰي
We will make you read, so do not forget.
Except what God wills. He knows what is declared, and what is hidden.

‎وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ {8}
(முஹம்மதே!) எளியதை உமக்கு மேலும் எளிதாக்குவோம்.
Wa nuyassiruka lil-yusra.
வனுயஸ்ஸிரு(K)க லில்யுஸ்ரா
We will ease you into the Easy Way

‎فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَىٰ {9}
அறிவுரை பயன் தருமானால் நீர் அறிவுரை கூறுவீராக!
Fa dhakkir ‘in nafa^atidh-dhikra.
ஃபதذ(K)க்கிர் இன்ன ஃபஅ(TH)தி(D)த்نَفَعَتِ (D)திذக்ரா
So remind, if reminding helps.

‎سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشَىٰ {10}
(இறைவனை) அஞ்சுபவன் படிப்பினை பெறுவான்.
Sa yadhdhakkaru may yakhsha.
ஸய(D)த்தகருமை سَيَذَّ كَّرُ مَنْ يَّخْشٰي யஹ்ஷா
The reverent will remember.

‎وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى {11}
துர்பாக்கியசாலி அதிலிருந்து விலகிக் கொள்வான்.
Wa yatajannabuhal-‘ashqa.
வய(TH)தت ஜன்னபுஹهல் அஷ்(Q)காشْ
But the wretched will avoid it.

‎الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَىٰ {12}
அவனே பெரும் நெருப்பில் கருகுவான்.
Al-ladhi yaslan-naral-kubra.
அல்ல(D)தீ யஸ்صْலன் நாரல் (K)குப்بْரா
He who will enter the Gigantic Fire.

‎ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ {13}
பின்னர் அதில் சாகவும் மாட்டான். வாழவும் மாட்டான்
Thumma la yamutu fiha wa la yahya.
சும்ம ثُمَّ லா யமூ(TH)து ஃபீய்ஹாفِيْهاَ வலா யஹ்யா يَحْيٰي
Where he will neither die, nor live.

‎قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّىٰ {14}
தூய்மையாக வாழ்பவன் வெற்றி பெற்றான்.
Qad ‘aflaha man tazakka.
(Q)கத்د அஃப்லஹ மன் (TH)த(Z)ஸز(K)க்கா
Successful is he who purifies himself.

‎وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ {15}
அவன், தனது இறைவனின் பெயரை நினைத்து தொழுதான்.
Wa dhakara-sma Rabbihi fa salla.
வ(D)ذத(K)கكரஸ்ம ரப்பிஹிرَبِّهٖ ஃபஸல்லாفَصَلّٰي
And mentions the name of his Lord, and prays.

‎بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا {16}
ஆனால் நீங்கள் இவ்வுலக வாழ்க்கையையே தேர்வு செய்கிறீர்கள்.
Bal tu’thirunal-hayatad-dunya.
பبல்(TH)துஃஸிரூனல் ثُؤْ ثِرُ وْنَ ஹயா(TH)த(TH)த் (TH)துدன்யா
But you prefer the present life.

‎وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ {17}
மறுமையே சிறந்ததும், நிலையானதுமாகும்.
Wal-‘akhiratu khayruw wa ‘abqa.
வல்ஆ(KH)ஹிர(TH)த்து وَالْاٰخِرَةُ (KH)ஹைருவ் خَيْرٌ வஅ(B)ப்(Q)கா اَبْقٰ
Though the Hereafter is better, and more lasting.

‎إِنَّ هَٰذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ {18}
‎صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ {19}
18, 19. இது முந்தைய வேதங்களிலும், இப்ராஹீம், மூஸாவுடைய வேதங்களிலும் உள்ளது.
Inna hadha lafis-suhufil-‘ula.
Suhufi ‘Ibrahima wa Musa.
இன்ன ஹாதா هٰذَا
லஃபிஸ்ஸுஹுஃபில் ஊலா ஸுஹுஃபி இபுறாஹீமاِبْراهِيْم வமூஸா. وَ مُوْ سٰي
This is in the former scriptures.
The Scriptures of Abraham and Moses.
———————————————-
https://youtu.be/CDCScANTZno

(87. ஸூரா அல் அஃலா- மிக உயர்ந்தவன்)

About Author

By Sadhiq

அல்லாஹ் ஒருவன்” என கூறுவீராக! அல்லாஹ் தேவைகளற்றவன். (யாரையும்) அவன் பெறவில்லை. (யாருக்கும்) பிறக்கவுமில்லை. அவனுக்கு நிகராக யாருமில்லை. [அல்குர்ஆன் 112:1]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *