114 – ஸூரத்துந் நாஸ் (மனிதர்கள்)
———————————————-
அளவற்ற அருளாளனும், நிகரற்ற அன்புடையோனுமாகிய அல்லாஹ்வின் பெயரால்

மறைந்து கொண்டு தீய எண்ணங்களைப் போடுபவனின் தீங்கை விட்டும், மனிதர்களின் அரசனும், மனிதர்களின் கடவுளுமான மனிதர்களின் இறைவனிடம் பாதுகாப்புத் தேடுகிறேன் என்று கூறுவீராக! அவன் மனிதர்களின் உள்ளங்களில் தீய எண்ணங்களைப் போடுகிறான். ஜின்களிலும், மனிதர்களிலும் இத்தகையோர் உள்ளனர்.

‎قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ
‎مَلِكِ النَّاسِ
‎إِلَٰهِ النَّاسِ
‎مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ
‎الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ
‎مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ

 In the name of God, the Gracious, the Merciful.

Say, “ seek refuge in the Lord of mankind
The King of mankind.
The God of mankind
From the evil of the sneaky whisperer.
Who whispers into the hearts of people.
From among jinn and among people

குல்அவூது பிரப்பின்னாஸ்.
மலிகின்னாஸ்.
இலாஹின்னாஸ்.
மின்ஷர்ரில் வஸ்வாஸில் ஹன்னாஸ்.
அல்லதீ யூவஸ்விஸூ ஃபீஸுதூரின்னாஸ். மினல் ஜின்னதி வன்னாஸ்.

  1. Qul a’uzu birabbin naas
  2. Malikin naas
  3. Ilaahin naas
  4. Min sharril was waasil khannaas
  5. Al lazee yuwas wisu fee sudoorin naas
  6. Minal jinnati wan naas

———————————————
Justice for ASIFA
Pray for BEIRUT

About Author

By Sadhiq

அல்லாஹ் ஒருவன்” என கூறுவீராக! அல்லாஹ் தேவைகளற்றவன். (யாரையும்) அவன் பெறவில்லை. (யாருக்கும்) பிறக்கவுமில்லை. அவனுக்கு நிகராக யாருமில்லை. [அல்குர்ஆன் 112:1]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *