ஸுலைமான்

 

எவருக்கும் வழங்கப்படாத மகத்தான ஆட்சி – 38:35

 

காற்றை வசப்படுத்திக் கொடுத்தான் – 21:81, 34:12, 38:36

 

ஜின், மற்றும் ஷைத்தான்கள் அவரது கட்டளைப்படி அவருக்கு அடிமைச் சேவகம் செய்தனர் – 21:82, 27:17, 27:38-40, 34:14, 38:37, 38:38

 

பறவையின் மொழியையும் இவர் அறிந்திருந்தார் – 27:16, 27:18, 27:20,23

 

செழிப்பான வாழ்க்கை – 27:44, 34:13, 38:31

About Author

By Sadhiq

அல்லாஹ் ஒருவன்” என கூறுவீராக! அல்லாஹ் தேவைகளற்றவன். (யாரையும்) அவன் பெறவில்லை. (யாருக்கும்) பிறக்கவுமில்லை. அவனுக்கு நிகராக யாருமில்லை. [அல்குர்ஆன் 112:1]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *