ஸகாத்

 

ஸகாத் கட்டாயக் கடமை – 2:43, 2:110

 

முந்தைய சமுதாயத்திற்கும் ஸகாத் – 2:83, 5:12, 19:31, 19:55, 21:73

 

இஸ்லாத்தின் அடையாளம் ஸகாத் – 9:5, 9:11, 41:7, 98:5

 

ஸகாத் கொடுப்பவரே பள்ளி வாசலை நிர்வகிக்க முடியும் – 9:18

 

ஸகாத் வசூலித்தல் இஸ்லாமிய அரசின் கடமை – 22:41

 

ஸகாத் கொடுப்பதால் செல்வம் குறையாது – 2:276, 30:39

 

பெண்களுக்கும் ஸகாத் கடமை – 33:33, 33:35, 57:18

 

தனியாகவும் ஸகாத் கொடுக்கலாம் – 30:38, 51:19, 70:25

 

விளை பொருட்களுக்கும் ஸகாத் உண்டு – 6:141

 

அறுவடை தினத்தில் ஸகாத் – 6:141

 

ஸகாத்தைக் கட்டாயமாக வாங்க வேண்டும் – 9:103, 51:19, 70:24

 

ஸகாத்துக்குத் தகுதியானவர்கள் – 9:60

 

ஸகாத் கட்டாய வசூல் – 9:103

 

ஸகாத் தூய்மைப்படுத்தும் – 9:103

 

ஸகாத் கொடுக்காததற்குத் தண்டனை – 9:34,35

 

ஸகாத் செலவிடப்படும் வகை – 9:60, 30:38, 51:19, 70:24,25

 

(பொருள் திரட்டுதல், செலவிடுதல் குறித்து விரிவாக அறிய பொருளாதாரம் என்ற தலைப்பில் காண்க.)

About Author

By Sadhiq

அல்லாஹ் ஒருவன்” என கூறுவீராக! அல்லாஹ் தேவைகளற்றவன். (யாரையும்) அவன் பெறவில்லை. (யாருக்கும்) பிறக்கவுமில்லை. அவனுக்கு நிகராக யாருமில்லை. [அல்குர்ஆன் 112:1]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You missed