ஸகரிய்யா

 

மர்யமை ஸகரிய்யா வளர்த்தார் – 3:37

 

தள்ளாத வயதில் யஹ்யாவை மகனாகப் பெற்றார் – 3:38,-41, 19:3-11, 21:89,90

About Author

By Sadhiq

அல்லாஹ் ஒருவன்” என கூறுவீராக! அல்லாஹ் தேவைகளற்றவன். (யாரையும்) அவன் பெறவில்லை. (யாருக்கும்) பிறக்கவுமில்லை. அவனுக்கு நிகராக யாருமில்லை. [அல்குர்ஆன் 112:1]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *