ஷுஐப்

 

அளவு நிறுவைகளில் மோசடி செய்யும் சமுதாயத்துக்கு அனுப்பப்பட்டார் – 7:85, 11:84,85, 26:181-183

 

இவரது சமுதாயத்தவர் அதிக எண்ணிக்கையில் இருந்தனர் – 7:86

 

ஊர் நீக்கம் செய்வதாக மிரட்டல் – 7:88

 

மிரட்டலுக்கு அஞ்சவில்லை – 7:89

 

பூகம்பம் தாக்கியது – 7:91, 11:94, 26:189, 29:37

 

அடியோடு அழிக்கப்பட்டனர் – 7:92, 11:95

 

செழிப்பாக வாழ்ந்தனர் – 11:84

 

பல தெய்வ நம்பிக்கை கொண்ட சமுதாயம் – 11:87

 

கொலை மிரட்டல் – 11:91

 

உயர்ந்த கோத்திரத்தைச் சேர்ந்தவர் – 11:91,92

 

ஷுஐப் காப்பாற்றப்பட்டார் – 11:94

About Author

By Sadhiq

அல்லாஹ் ஒருவன்” என கூறுவீராக! அல்லாஹ் தேவைகளற்றவன். (யாரையும்) அவன் பெறவில்லை. (யாருக்கும்) பிறக்கவுமில்லை. அவனுக்கு நிகராக யாருமில்லை. [அல்குர்ஆன் 112:1]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *