104 ஸூரா *அல் ஹுமஸா* (புறம் பேசுதல்)

————————————————————

‎بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

அளவற்ற அருளாளனும், நிகரற்ற அன்புடையோனுமாகிய *அல்லாஹ்வின் பெயரால்… *

‎وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ {1}

*குறை கூறிப் புறம் பேசும் ஒவ்வொருவனுக்கும் கேடு தான்.*

வய்லுல்லி(K)குல்லி ஹுهمம(Z)ஸز(TH)ةதில் லும(Z)ஸாزஹ்ه

*Woe to every slanderer backbiter.*

Waylul-li kulli humazatil-lumazah.

‎الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ {2}

*அவன் செல்வத்தைத் திரட்டி அதைக் கணக்கிடுகிறான்.*

அல்ல(D)ذيதீ ஜமஅجمع மாலவ் வوஅ(D)த்தد(D)தாدஹ்ه

*Who gathers wealth and counts it over.*

Alladhi jama^a malaw wa ^addadah.

‎يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ {3}

*தனது செல்வம் தன்னை நிலைத்திருக்கச் செய்யும் என்று எண்ணுகிறான்.*

யஹ்ஸ(B)பு அன்ன மாலஹுه அ(KH)خஹ்ல(D)دதாஹ்

*Thinking that his wealth has made him immortal.*

Yahsabu anna malahu akhladah.

‎كَلَّا ۖ لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ {4}

*அவ்வாறில்லை! ஹுதமாவில் அவன் எறியப்படுவான்.*

கكல்லா லயும்(B)ப(D)தذன்ன ஃபில் ஹுح(TH)தطமாஹ்ه

*By no means. He will be thrown into the Crusher.*

Kalla layumbadhanna fil-hutamah.

‎وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ {5}

*ஹுதமா என்பது என்னவென உமக்கு எப்படித் தெரியும்?*

வமா அ(D)دத்ரா(K)க மல்ஹுح(TH)طதமாه

*And what will make you realize what the Crusher is?*

Wa ma ‘adraka mal-hutamah.

‎نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ {6}

*மூட்டப்பட்ட அல்லாஹ்வின் நெருப்பு*

நாருல்லாஹில் மூ(Q)கق(D)தாدஹ்ه

God’s kindled Fire.

Narullahil-muqadah.

‎الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ {7}

*அது உள்ளங்களைச் சென்றடையும்.*

அல்ல(D)தீت த(TH)த்طதலிஉع அலல் அஃفப்இ(D)دதாஹ்ه

*That laps to the hearts.*

Allati tattali^u ^alal-‘af’idah.

‎إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ {8}

‎فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ {9}

*நீண்ட கம்பங்களில் அது அவர்களைச் சூழ்ந்திருக்கும்.*

இன்னஹாه அலைஹிهம் முஃஸ(صD)தாدஹ்ه

ஃபீ فيஅம(D)திدம் மும(D)دத்த(D)தாدஹ்ه.

*It closes in on them. In extended columns*.

‘Innaha ^alayhim mu’sadah. Fi ^amadim mumaddadah.

———————————————-

About Author

By Sadhiq

அல்லாஹ் ஒருவன்” என கூறுவீராக! அல்லாஹ் தேவைகளற்றவன். (யாரையும்) அவன் பெறவில்லை. (யாருக்கும்) பிறக்கவுமில்லை. அவனுக்கு நிகராக யாருமில்லை. [அல்குர்ஆன் 112:1]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You missed