வானவர்களின் பண்புகள்

 

வானவர்களில் ஆண், பெண் என்ற பால்வேற்றுமை இல்லை – 17:40, 37:150, 43:19, 53:27

 

இறைவனுக்கு அஞ்சி நடுங்குவார்கள் – 13:13, 16:50, 21:28, 78:38

 

வானவர்கள் சாப்பிட மாட்டார்கள் – 11:70, 51:24

 

50 ஆயிரம் ஆண்டுக்கு நிகரான ஒருநாள் வேகத்தில் பயணம் செய்வார்கள் – 70:4

 

இறைவனின் கட்டளையில்லாமல் பூமிக்கு வரமாட்டார்கள் – 19:64

 

வானவர்கள் இறைக்கட்டளையை எதிர்க் கேள்வியின்றி ஏற்றுச் செயல்படுவார்கள் – 7:206, 16:50, 21:19, 21:27, 66:6

 

வானவர்களுக்கு இறக்கைகளும் இருக்கும் – 35:1

 

வானவர்கள் மனித வடிவம் எடுப்பார்கள் – 19:17

 

வானவர்கள் சோர்வடைய மாட்டார்கள் – 21:20, 41:38

 

வானவர்களுக்கு மறைவான ஞானம் இல்லை – 2:,30,31,32, 16:77

 

வானவர்கள் தூதர்கள் என்றும் கூறப்பட்டுள்ளனர் – 6:61, 7:38, 10:21, 11:69, 11:77, 11:81, 22:75, 29:31, 29:33, 35:1, 43:80

About Author

By Sadhiq

அல்லாஹ் ஒருவன்” என கூறுவீராக! அல்லாஹ் தேவைகளற்றவன். (யாரையும்) அவன் பெறவில்லை. (யாருக்கும்) பிறக்கவுமில்லை. அவனுக்கு நிகராக யாருமில்லை. [அல்குர்ஆன் 112:1]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *