வட்டித் தொழில் செய்பவரிடம் வேலை பார்க்கலாமா?

நன்மையிலும், இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்!பாவத்திலும், வரம்பு மீறலிலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளாதீர்கள்!

(அல்குர்ஆன் 5 – 2)

இந்த வசனத்தின் அடிப்படையில் பாவத்திற்குத் துணை போகக் கூடாது.

உங்களுடைய முதலாளி வட்டித் தொழில் பார்க்கின்றார் என்றே வைத்துக் கொள்வோம். அந்த வட்டித் தொழில் சம்பந்தமாக உங்களை வேலை செய்யச் சொல்கின்றார் என்றால் அதைச் செய்யக் கூடாது.

அவ்வாறின்றி பொதுவான, மார்க்கத்தில் தடுக்கப்படாத வேலைகளையே செய்யச் சொன்னால் அவரிடம் வேலை செய்வதற்கு மார்க்கத்தில் எந்தத் தடையும் இல்லை.

மார்க்கத்தில் தடுக்கப்படாத உணவாக இருந்தால் அதை அவரது வீட்டில் சாப்பிடுவதற்கும் எந்தத் தடையும் இல்லை. அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்)அவர்கள் யூதர்களின் வீட்டில் விருந்துண்டதற்கு ஹதீஸ்களில் ஆதாரம் உள்ளது.

 

About Author

By Sadhiq

அல்லாஹ் ஒருவன்” என கூறுவீராக! அல்லாஹ் தேவைகளற்றவன். (யாரையும்) அவன் பெறவில்லை. (யாருக்கும்) பிறக்கவுமில்லை. அவனுக்கு நிகராக யாருமில்லை. [அல்குர்ஆன் 112:1]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You missed