யார் இந்த நபித்தோழர்

➖➖➖➖➖➖➖➖
யார் இந்த நபித்தோழர்
➖➖➖➖➖➖➖➖

https://eagathuvam.com/%e0%ae%af%e0%ae%be%e0%ae%b0%e0%af%8d-%e0%ae%87%e0%ae%a8%e0%af%8d%e0%ae%a4-%e0%ae%a8%e0%ae%aa%e0%ae%bf%e0%ae%a4%e0%af%8d%e0%ae%a4%e0%af%8b%e0%ae%b4%e0%ae%b0%e0%af%8d/

1 ) பனூ ஜதீமா குலத்தாரிடம் இஸ்லாத்தை எடுத்துரைப்பதற்காக இவரை நபிகளார் அனுப்பி வைத்தார்கள் ?

2 ) மூத்தா போரில் இவர் தலைமை ஏற்றபோது தான் அல்லாஹ் வெற்றி தந்தான் ?

3 ) நபிகளார் முன்னிலையில் உடும்புக் கறியை சாப்பிட்டவர் ?

4 ) நபிகளாரின் மனைவி மைமூனா ( ரலி ) , இவர்களின் சிறிய தாயார் ?

5 ) அல்லாஹ்வின் வாளில் ஒரு வாள் என்று நபிகளாரல் புகழ்ந்து கூறப்பட்டவர் ?

6 ) கவசங்களையும் , போர்கருவிகளையும் அல்லாஹ்வின் பாதையில் வழங்கியவர் ?

7 ) எதிரிகளிடம் சிக்கிக் கொண்ட இப்னு உமர் ( ரலி ) அவர்களின் குதிரை மீட்டு தந்தவர் ?

8 ) மூத்தா போரில் கடுமையாக போர் புரிந்ததால் இவரின் 9 வாள்கள் உடைந்தன ?

9 ) அபூ பக்ர்ஸ் ( ரலி ) அவர்கள் , இவரைத் தான் பைசாந்தியர்களுக்கு எதிரான போரில் படைத் தலைவராக அனுப்பிவைத்தார்கள் ?

10 ) ஹுதைபிய்யா உடன்படிக்கை ஏற்பட்ட காலத்தில் நபிகளாரை தாக்க இவர் தலைமையில் தான் குதிரைப்படை புறப்பட்டது ?

➖➖➖➖➖➖➖➖
காலித் பின் வலீத் ( ரலி )
➖➖➖➖➖➖➖➖

ஆதாரம் :

1 ) புகாரி 7189

2 ) புகாரி 1246

3 ) புகாரி 5400

4 ) புகாரி 5391

5 ) புகாரி 5391

6 ) புகாரி 1468

7 ) புகாரி 3068

8 ) புகாரி 4266

9 ) புகாரி 3069

10 ) புகாரி 2731


ஏகத்துவம்

You missed