மூடநம்பிக்கை

 

மூடநம்பிக்கை கூடாது – 2:189, 6:100, 6:138, 6:139, 6:140, 6:143, 6:144

 

மூட நம்பிக்கை ஷைத்தான் வேலை – 4:118,119, 6:142, 17:64

 

திருவுளச்சீட்டு – 5:3

 

கோலத்தை மாற்றுவது ஷைத்தான் வேலை – 4:119

 

பீடை என்று ஏதும் இல்லை – 7:131, 27:47, 36:18

 

அறியாமைக் காலம் – 5:103, 8:35, 9:37

 

குறி, ஜோதிடம் – 5:3, 5:90, 6:59, 10:20, 27:65, 31:34, 34:3, 16:77, 34:14, 2:36, 7:20, 7:22, 7:27, 20:115, 20:120,121, 11:77, 11:81, 15:62, 27:20, 27:22, 12:11, 15, 12:66, 38:22-24, 7:150, 20:67, 20:86, 28:15

 

நபிமார்கள், வானவர்கள் மறை வானதை அறிவார்கள் என்று நம்புதல் – 5:109, 11:31 ,11:42, 11:46,47, 9:114, 11:69,70, 15:52, 15:53, 37:104, 51:26, 5:116, 5:117, 2:,30,31,32

About Author

By Sadhiq

அல்லாஹ் ஒருவன்” என கூறுவீராக! அல்லாஹ் தேவைகளற்றவன். (யாரையும்) அவன் பெறவில்லை. (யாருக்கும்) பிறக்கவுமில்லை. அவனுக்கு நிகராக யாருமில்லை. [அல்குர்ஆன் 112:1]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You missed