முஸ்லிமல்லாதோருடன் உறவு

 

முஸ்லிமல்லாதோரை உற்ற நண்பர்களாக்கத் தடை – 3:28, 3:118, 3:119, 3:120, 4:89, 4:139, 4:144, 5:51, 5:80, 9:23, 60:1, 60:2

 

முஸ்லிமல்லாதோரை உற்ற நண்பர்களாக்க அனுமதி – 5:2, 5:8, 5:57, 9:6, 60:8, 60:9

About Author

By Sadhiq

அல்லாஹ் ஒருவன்” என கூறுவீராக! அல்லாஹ் தேவைகளற்றவன். (யாரையும்) அவன் பெறவில்லை. (யாருக்கும்) பிறக்கவுமில்லை. அவனுக்கு நிகராக யாருமில்லை. [அல்குர்ஆன் 112:1]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You missed