மரண சாசனம்

 

மரண சாசனம் – 2:180, 2:182, 2:240, 4:11, 4:12, 5:106, 36:50

 

மரண சாசனம் செய்பவனிடம் தவறு நேரக் கண்டால் திருத்தும் கடமை – 2:182

 

மரண சாசனம் நிறைவேற்றுதல் – 4:11,12

 

யாசித்தல்

 

யாசிக்கலாகாது – 2:273

 

பொருள் வசதியை மறைத்தல்

 

பொருள் வசதியை மறைக்கக் கூடாது – 4:37

 

நெருங்கிய உறவினர் வீட்டில்

 

நெருங்கிய உறவினர் வீட்டில் அவர்களின் அனுமதியின்றி உணவுப் பொருட்களை மட்டும் உண்ணலாம் – 24:61

 

வாரிசுரிமைச் சட்டம்

 

வாரிசுரிமைச் சட்டம் – 4:7, 4:11, 4:12, 4:33, 4:177

 

உணவு

 

வேதம் கொடுக்கப்பட்டோரின் உணவு அனுமதி – 5:5

 

விலக்கப்பட்ட உணவு – 2:173, 5:3, 6:145, 16:115

 

அல்லாஹ்வின் பெயர் கூறி அறுக்கப்பட்டதைத்தான் உண்ண வேண்டும் – 5:4, 6:118

 

உண்ண மறுப்பது நிராகரிப்பு – 6:118,119, 6:121,

 

அல்லாஹ்வின் பெயர் கூறாவிட்டால் உண்ணக் கூடாது – 6:121, 22:36,

 

கடல்வாழ் உயிரினம் ஹலால் – 5:96, 16:14, 35:12

 

இஹ்ராமில் கடல் வேட்டை தடையில்லை – 5:96

 

ஹலாலை ஹராமாக்கக் கூடாது – 5:87, 6:140, 9:37, 10:59, 16:116, 66:1

 

தன்னிச்சையாக ஹராமாக்குதல் – 6:143-144

 

வேட்டைப் பிராணிகள் மூலம் வேட்டையாடலாம் – 5:4

 

வேட்டைக்கு அனுப்பும்போது இறை நாமம் கூறுதல் – 5:4

 

துப்பாக்கி, அம்பு, ஈட்டி போன்றவை மூலம் வேட்டையாடலாம் – 5:4

 

ஹலாலை ஹராமாக்குவதும் குற்றம் – 5:87

About Author

By Sadhiq

அல்லாஹ் ஒருவன்” என கூறுவீராக! அல்லாஹ் தேவைகளற்றவன். (யாரையும்) அவன் பெறவில்லை. (யாருக்கும்) பிறக்கவுமில்லை. அவனுக்கு நிகராக யாருமில்லை. [அல்குர்ஆன் 112:1]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *