பெயர் குறிப்பிடப்பட்ட வானவர்கள்

 

திருக்குர்ஆனை நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்களுக்குக் கொண்டு வந்த வானவர் ஜிப்ரீல் – 2:97, 16:102, 81:19, 26:193

 

ரூஹுல் குதூஸ் (தூய உயிர்) என்பது ஜிப்ரீலின் பெயர் – 2:87, 2:253, 5:110, 16:102

 

ரூஹ் (உயிர்) என்பது ஜிப்ரீலின் பெயர் – 19:17, 21:91, 78:38, 70:4, 97:4

 

ரூஹுல் அமீன் (நம்பிக்கைக்குரிய உயிர்) என்பது ஜிப்ரீலின் பெயர் – 26:193

 

மீகாயில் எனும் வானவர் – 2:98

 

மாலிக் எனும் வானவர் – 43:77

 

ஆண்டுதோறும் ஜிப்ரீலின் வருகை – 97:4

About Author

By Sadhiq

அல்லாஹ் ஒருவன்” என கூறுவீராக! அல்லாஹ் தேவைகளற்றவன். (யாரையும்) அவன் பெறவில்லை. (யாருக்கும்) பிறக்கவுமில்லை. அவனுக்கு நிகராக யாருமில்லை. [அல்குர்ஆன் 112:1]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *