புனிதமாக்குதல்

 

புனிதத்தைத் தள்ளிப் போடுதல் – 9:37

 

புனிதமாக்கும் அதிகாரம் மனிதருக்கு இல்லை – 9:37

 

அல்லாஹ் புனிதமாக்கியதைப் பேண வேண்டும் – 5:2

 

நினைவுச் சின்னங்கள் – 2:248

About Author

By Sadhiq

அல்லாஹ் ஒருவன்” என கூறுவீராக! அல்லாஹ் தேவைகளற்றவன். (யாரையும்) அவன் பெறவில்லை. (யாருக்கும்) பிறக்கவுமில்லை. அவனுக்கு நிகராக யாருமில்லை. [அல்குர்ஆன் 112:1]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You missed