பாவமன்னிப்பு

 

பாவமன்னிப்புத் தேடுதல் – 3:135, 3:147, 4:110, 5:74, 7:153, 11:90

 

பாவமன்னிப்பு கேடயம் – 8:33, 11:3, 11:52

 

பிறருக்காக பாவமன்னிப்புத் தேடுதல் – 3:159, 4:64, 12:97,98, 19:47

 

இணை கற்பித்தோருக்காக பாவமன்னிப்புத் தேடுதல் – 9:113, 9:114,

 

பாவமன்னிப்புக் கேட்க மிக ஏற்ற நேரம் – 3:17, 51:18

About Author

By Sadhiq

அல்லாஹ் ஒருவன்” என கூறுவீராக! அல்லாஹ் தேவைகளற்றவன். (யாரையும்) அவன் பெறவில்லை. (யாருக்கும்) பிறக்கவுமில்லை. அவனுக்கு நிகராக யாருமில்லை. [அல்குர்ஆன் 112:1]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *