நபிமார்களின் அற்புதங்கள்

 

நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்களுக்கு அற்புதம் செய்யும் அதிகாரம் இல்லை – 6:35, 10:20, 13:7, 13:27, 17:90-93

 

அற்புதங்கள் அல்லாஹ் நாடினால் மட்டுமே – 2:203, 6:37, 6:109, 13:38, 14:11, 29:50, 40:78

 

அல்லாஹ்வின் அனுமதி பெற்றே ஈஸா நபி அற்புதம் நிகழ்த்தினார்கள் – 3:49, 5:110

 

அல்லாஹ்வின் கட்டளைக்குப் பிறகே மூஸா நபி கைத்தடியால் கடலில் அடித்தார்கள் – 2:60, 20:77, 26:63, 44:24

 

அல்லாஹ்வின் கட்டளைக்குப் பிறகே மூஸா நபியின் கைத்தடி பாம்பாக ஆனது – 7:117

 

அல்லாஹ்வின் கட்டளைக்குப் பிறகே மூஸா நபி பாறையில் கைத்தடியால் அடித்து தண்ணீர் வரச் செய்தனர் – 2:60, 7:160

 

கெட்டவர்க்கும் அற்புதம். 7:148, 20:85-88

About Author

By Sadhiq

அல்லாஹ் ஒருவன்” என கூறுவீராக! அல்லாஹ் தேவைகளற்றவன். (யாரையும்) அவன் பெறவில்லை. (யாருக்கும்) பிறக்கவுமில்லை. அவனுக்கு நிகராக யாருமில்லை. [அல்குர்ஆன் 112:1]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *