நபித்தோழர்களின் தியாக வரலாறு

https://youtu.be/RLxtzIGUPw

https://youtu.be/HRMBu-KO_FI

https://youtu.be/do-GEzly49U

About Author

By Sadhiq

அல்லாஹ் ஒருவன்” என கூறுவீராக! அல்லாஹ் தேவைகளற்றவன். (யாரையும்) அவன் பெறவில்லை. (யாருக்கும்) பிறக்கவுமில்லை. அவனுக்கு நிகராக யாருமில்லை. [அல்குர்ஆன் 112:1]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *