தொழுகை கடமை

 

தொழுகை கடமை – 2:43, 2:83, 2:110, 2:238, 4:77, 6:72, 14:31, 22:78, 24:59, 29:45, 30:31, 58:13, 73:20, 98:5

 

பெண்களுக்கும் தொழுகை – 33:33

 

குடும்பத்தாரையும் தொழச் செய்தல் – 20:132

 

முந்தைய சமுதாயத்திற்கும் தொழுகை – 3:39, 10:87, 11:87, 14:37, 14:40, 19:31, 20:14, 21:73, 31:17

 

தொழுகையைத் தடுக்காத தொழில்கள் தான் செய்ய வேண்டும் – 24:37

 

தொழுகையின் பயன்

 

தொழுகை மூலம் உதவி தேடுதல் – 2:45, 2:153

 

தொழுவோருக்குக் கிடைக்கும் பயன் – 2:177, 2:277, 4:162, 5:12, 7:170, 9:71, 13:22, 22:35, 27:3, 30:31, 35:29, 42:38, 70:23, 70:34

 

முஸ்லிம்களின் அடையாளம் தொழுகை – 9:5, 9:11, 22:41

 

அல்லாஹ்வுக்கே தொழுகை – 6:162, 108:2

 

மறுமை நம்பிக்கையின் அடையாளம் தொழுகை – 6:92

 

தொழாதவருக்கு நரகம் 19:59, 74:43, 75:31

 

தொழுகை தீமையைத் தடுக்கும் – 29:45

 

தூய்மை

 

தூய்மையை அல்லாஹ் விரும்புகிறான் – 9:108

 

தொழுகைக்குத் தூய்மை அவசியம் – 4:43, 5:6

 

உளூவின் முறை – 5:6

 

உளூவை நீக்கும் காரியங்கள் – 4:43, 5:6

 

குளிப்புக் கடமையானவர்கள் பள்ளிக்குச் செல்லக் கூடாது – 4:43

 

தண்ணீர் கிடைக்கா விட்டால் தயம்மும் செய்யலாம் – 4:43, 5:6

 

குளிப்புக்கும், உளூவுக்கும் தயம்மும் செய்யலாம் – 4:43, 5:6

 

கஅபாவை நோக்குதல்

 

கஅபாவை நோக்கித்தான் தொழ வேண்டும் – 2:144, 2:149, 2:150

 

இயலாத நிலையில் கஅபாவை நோக்காது தொழுதல் – 2:239

 

முஸ்லிம்கள் திக்கை வணங்கவில்லை – 2:115

 

நேரம்

 

தொழுகை நேரம் குறிக்கப்பட்ட கடமை – 4:103

 

ஐவேளைத் தொழுகை – 2:238, 11:114, 17:78

 

நடுத் தொழுகை – 2:238

 

ஃபஜ்ர் தொழுகை – 17:78, 24:58

 

இஷா தொழுகை – 24:58

 

தொழுகையின் நேரங்கள் – 2:238, 4:103, 11:114, 17:78, 20:130, 24:58, 50:39

 

அன்றாடம் தொழுதல் 70:23

 

பாங்கு

 

பாங்கு கூறுதல் – 5:58, 62:9

 

ஆடை

 

ஆடை அவசியம் – 7:31

 

தொழுகைக்கு நல்ல ஆடை – 7:31

 

ஈடுபாடு

 

தொழுகையில் கவனமின்மை – 4:142, 9:54, 23:9, 70:34, 107:4, 107:5,

 

தொழுகையில் பணிவு – 23:2

 

நயவஞ்சகன் தொழுகை – 4:142

 

தொழுகையில் சோம்பல் – 4:142, 9:54, 107:5

 

பிறருக்குக் காட்ட தொழுவது – 4:142, 107:6

 

போதையில் தொழக் கூடாது – 4:43

 

தொழுகையில் பேணுதல் – 2:238, 6:92, 23:9, 70:34,35

 

குர்ஆன் ஓதுதல்

 

தொழுகையில் குர்ஆன் ஓதுதல் – 73:20

 

தொழுகையில் இயன்ற அளவு குர்ஆன் வசனங்களை ஓதுதல் – 73:20

 

போர்க்களத் தொழுகை

 

போர்க்களத் தொழுகை – 4:102

 

அச்சமான நிலையில் நடந்தும், வாகனத்திலும் தொழலாம் – 2:239

 

அச்சமான சூழ்நிலையில் தொழும் முறை – 4:102

 

தொழுகையைச் சுருக்குதல் – 4:101

 

பயணத் தொழுகை

 

பயணத் தொழுகை – 4:101

 

சாதாரண நேரத்தில் தொழும் முறை – 4:103

 

இரவுத் தொழுகை

 

இரவுத் தொழுகை – 17:79, 73:20

 

வேறு பணிகளைப் பாதிக்காமல் உபரித் தொழுகை – 73:20

 

நண்பரும் பகைவரும்

 

தொழுவோரை நண்பர்களாக்குதல் – 5:55

 

தொழுகையைக் கேலி செய்வோரை நண்பர்களாக்கக் கூடாது – 5:57

 

பள்ளிவாசலை நிர்வகிக்கும் தகுதி

 

தொழுபவர் தான் பள்ளிவாசலை நிர்வகிக்க முடியும் – 9:17,18

 

பள்ளிவாசல் அல்லாஹ்வுக்குரியது

 

தொழுபவரைத் தடுக்கக் கூடாது – 2:114, 96:10

 

பெண்கள் பள்ளிக்கு வருதல்

 

பெண்கள் பள்ளிக்கு வரலாமா? – 24:36, 37, 9:108

 

பரிகாரம்

 

தொழுகையை விட்டால் பரிகாரம் – 19:59,60

 

நயவஞ்சகருக்காகத் தொழுகை நடத்தக் கூடாது – 9:84

 

ஜும்ஆத் தொழுகை

 

ஜும்ஆத் தொழுகை – 62:9

 

சொற்பொழிவைக் கேட்டல் – 62:11

 

தொழுகை முடிந்தவுடன் பொருளீட்டலாம் – 62:10

About Author

By Sadhiq

அல்லாஹ் ஒருவன்” என கூறுவீராக! அல்லாஹ் தேவைகளற்றவன். (யாரையும்) அவன் பெறவில்லை. (யாருக்கும்) பிறக்கவுமில்லை. அவனுக்கு நிகராக யாருமில்லை. [அல்குர்ஆன் 112:1]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *