*தஃப்சீர் சூரா கஹ்ஃப் 6-8*

1)*திருந்தாத நிலை கண்டு*

2) *அருளப்பட்ட பிண்ணனி*

3)*அலங்கார உலகம்*

4. *நிலையற்ற நிலம்*

https://drive.google.com/file/d/1JHdHoQECzzMmSKITi1fdjNnC30WrkkpO/view?usp=drivesdk

About Author

By Sadhiq

அல்லாஹ் ஒருவன்” என கூறுவீராக! அல்லாஹ் தேவைகளற்றவன். (யாரையும்) அவன் பெறவில்லை. (யாருக்கும்) பிறக்கவுமில்லை. அவனுக்கு நிகராக யாருமில்லை. [அல்குர்ஆன் 112:1]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You missed