*தஃப்சீர் சூரா அல்கஹ்ஃப் 9-12*

1) *குகை சம்பவம் விந்தையல்ல*

2) *குகைக்கு சென்ற காரணம் என்ன?*

3) *குகையும் ஏடும்*

3) *குகைவாசிகளின் குரல்*

4) *காதுகளை அடைத்தோம்.*

https://drive.google.com/file/d/17w2sjAbIgdDRm9pTgneB6ZDkRdE1ypIJ/view?usp=drivesdk

About Author

By Sadhiq

அல்லாஹ் ஒருவன்” என கூறுவீராக! அல்லாஹ் தேவைகளற்றவன். (யாரையும்) அவன் பெறவில்லை. (யாருக்கும்) பிறக்கவுமில்லை. அவனுக்கு நிகராக யாருமில்லை. [அல்குர்ஆன் 112:1]

2 thoughts on “தஃப்சீர்<em> </em>சூரா<em> </em>அல்கஹ்ஃப்<em> 9-12</em>”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You missed