தஃப்சீர் இப்னு கசீர்அல்கஃஹ்ஃப் 18:29

1) நாடியவர் நம்பட்டும்
2) முகங்களை
🔥 தீய்க்கும் எண்ணெய் கசடு
3) பானங்களிலெல்லாம் கெட்ட பானம்
4) வேறு வசனங்கள்

https://drive.google.com/file/d/1E1Af1AZBe9dsiaDDeLGtdc3vhYcIArsj/view?usp=drivesdk

About Author

By Sadhiq

அல்லாஹ் ஒருவன்” என கூறுவீராக! அல்லாஹ் தேவைகளற்றவன். (யாரையும்) அவன் பெறவில்லை. (யாருக்கும்) பிறக்கவுமில்லை. அவனுக்கு நிகராக யாருமில்லை. [அல்குர்ஆன் 112:1]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You missed