*ஜின்களுக்கு இறைதூதர் யார்?*

*நபி (ஸல்) அவர்களுக்கு முன்னால், ஜின்களுக்கென்று தனியாக இறைதூதர்கள் வந்தனர்*. இதற்கு திருக்குர்ஆனில் ஆதாரம் உள்ளது.

ஜின், மனித சமுதாயமே! *உங்களுக்கு என் வசனங்களை எடுத்துக் கூறி இந்த நாளை நீங்கள் சந்திக்கவிருப்பதை உங்களுக்கு எச்சரிக்கை செய்யும் தூதர்கள் உங்களில் இருந்து உங்களிடம் வரவில்லையா?* (என்று இறைவன் கேட்பான்).

*எங்களுக்கு எதிராக நாங்களே சாட்சி கூறுகிறோம்* என்று அவர்கள் கூறுவார்கள்.

இவ்வுலக வாழ்வு அவர்களை மயக்கி விட்டது. *(ஏகஇறைவனை) மறுத்தோராக இருந்தோம்* எனத் தங்களுக்கு எதிராக அவர்கள் சாட்சியமளிப்பார்கள். (திருக்குர்ஆன் : 6:130)

நபி(ஸல்) அவர்கள் நபியாக அனுப்பப்பட்ட பிறகு, நபியவர்களின் குர்ஆனை ஜின்கள் செவியுற்றதாகவும், தம் இனத்தாரிடம் சென்று அவர்களை அச்சமூட்டி எச்சரிக்கை செய்தாகவும், குர்ஆன் குறிப்பிடுகிறது, எனவே, நபி(ஸல்) அவர்களே ஜின் இனத்தாருக்கும் நபியாக உள்ளார்கள் என அறியலாம்.

46:29. மேலும் (நபியே!) நாம் உம்மிடம் இந்த குர்ஆனை செவியுறும் பொருட்டு ஜின்களில் சிலரை திருப்பியதும், அவர்கள் அங்கு வந்த போது, *மௌனமாக இருங்கள்*” என்று (மற்றவர்களுக்குச்) சொன்னார்கள்; (ஓதுதல்) முடிந்ததும் *தம் இனத்தாரிடம் சென்று அவர்களை அச்சமூட்டி எச்சரிக்கை செய்தனர்.*

About Author

By Sadhiq

அல்லாஹ் ஒருவன்” என கூறுவீராக! அல்லாஹ் தேவைகளற்றவன். (யாரையும்) அவன் பெறவில்லை. (யாருக்கும்) பிறக்கவுமில்லை. அவனுக்கு நிகராக யாருமில்லை. [அல்குர்ஆன் 112:1]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You missed