ஜனாஸாவின் சட்டங்கள் 

https://drive.google.com/file/d/1v4NYuL3kcwDG85q7Am09pVoom1L1D0q0/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1e7g_2PTGc6JydbbUjKH0NlQo2LUXbNt-/view?usp=sharing

About Author

By Sadhiq

அல்லாஹ் ஒருவன்” என கூறுவீராக! அல்லாஹ் தேவைகளற்றவன். (யாரையும்) அவன் பெறவில்லை. (யாருக்கும்) பிறக்கவுமில்லை. அவனுக்கு நிகராக யாருமில்லை. [அல்குர்ஆன் 112:1]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You missed