சொர்க்கத்தில் உணவு

 

பசி இல்லை- 20:118

 

பட்டினியில்லாத வகையில் உணவு – 13:35

 

தாகம் இல்லை – 20:119

 

மாமிச உணவும் உண்டு – 52:22, 56:21

 

நாற்றமில்லாத ஆற்று நீர், பாலாறு, தேனாறு, மதுவாறு அனைத்தும் உண்டு – 47:15

 

அனைத்து வகைக் கனிகளும் உண்டு – 47:15

 

அதிகமான அளவு சாப்பிடுவார்கள் – 38:51, 43:73

 

இரு வேளை உணவு – 19:62

 

தங்கம், வெள்ளிப் பாத்திரங்களில் உண்பார்கள் – 43:71, 76:15

 

வெண்மையான, சுவையான மது பரிமாறப்படும். அதில் போதை இருக்காது – 37:45-48, 52:23, 56:18,19 83:25-28

 

ஏற்கனவே சாப்பிட்ட கனிகள் வடிவத்திலேயே கனிகள் உணவாக அளிக்கப்படும் – 2:25, 36:57, 37:42, 52:22, 55:68, 78:32

 

விரும்பிய கனிகளைப் பெறலாம் – 56:20

 

கனிகள் கைக்கெட்டும் உயரத்தில் தொங்கும் – 69:23, 76:14

 

கற்பூர பானம் – 76:5

 

இஞ்சி பானம் – 76:17

About Author

By Sadhiq

அல்லாஹ் ஒருவன்” என கூறுவீராக! அல்லாஹ் தேவைகளற்றவன். (யாரையும்) அவன் பெறவில்லை. (யாருக்கும்) பிறக்கவுமில்லை. அவனுக்கு நிகராக யாருமில்லை. [அல்குர்ஆன் 112:1]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You missed