செயல்களின் ஏடுகள்

 

செயல்களின் ஏடுகள் – 3:30, 10:61, 17:13, 17:14, 17:71, 18:49, 18:50, 23:62, 39:69, 45:24, 45:28, 45:29, 69:19, 69:25, 84:7, 84:10

 

விசாரணை

 

கைகளும், கால்களும், தோல்களும் பேசும். செவிப் புலன்களும் பார்வைகளும் பேசும் – 24:24, 36:65, 41:20

 

பரிந்துரை

 

பரிந்துரையே இல்லை என்ற கருத்தைத் தரும் வசனங்கள் – 2:48, 2:123, 2:254, 6:51, 6:70, 6:94, 7:53, 10:18, 30:13, 32:4, 36:23, 39:43, 39:44, 40:18, 74:48

 

அனுமதி பெற்று பரிந்துரை செய்யலாம் எனக் கூறும் வசனங்கள் – 2:255, 10:3, 19:87, 20:109, 21:28, 34:23, 43:86, 53:26

 

About Author

By Sadhiq

அல்லாஹ் ஒருவன்” என கூறுவீராக! அல்லாஹ் தேவைகளற்றவன். (யாரையும்) அவன் பெறவில்லை. (யாருக்கும்) பிறக்கவுமில்லை. அவனுக்கு நிகராக யாருமில்லை. [அல்குர்ஆன் 112:1]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *