சூனியம்

 

சூனியம் செய்வதாகக் கூறுவது இறை மறுப்பாகும் – 2:102

 

சூனியத்தால் ஏதும் செய்ய முடியாது – 2:102

 

சூனியத்தைக் கற்றவன் மறுமையில் வெற்றி பெற மாட்டான் – 2:102

 

சூனியம் ஷைத்தான் புறத்திலிருந்து உள்ளதாகும் – 2:102

 

சூனியம் என்பது மாயையும், ஏமாற்றுதலுமே – 7:116, 10:81, 20:66, 20:69

 

நபிமார்களுக்குச் சூனியம் செய்ய முடியாது – 17:47,48, 17:101, 25:8, 26:153, 26:185

 

நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்களுக்குச் சூனியம் செய்ய முடியாது – 5:67, 15:9, 75:17, 114:1

About Author

By Sadhiq

அல்லாஹ் ஒருவன்” என கூறுவீராக! அல்லாஹ் தேவைகளற்றவன். (யாரையும்) அவன் பெறவில்லை. (யாருக்கும்) பிறக்கவுமில்லை. அவனுக்கு நிகராக யாருமில்லை. [அல்குர்ஆன் 112:1]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *