குர்பானியும் அதன் சட்டங்களும்

குர்பானியின் சட்டங்கள்❓
Youtube link கள்
https://eagathuvam.com/குர்பானியின்-சட்டங்கள்❓/

குறையுள்ள பிராணியை குர்பானி கொடுக்கலாமா?
https://eagathuvam.com/குறையுள்ள-பிராணியை-குர்ப/

கடன் வாங்கி குர்பானி கொடுப்பது சரியா?
https://eagathuvam.com/கடன்-வாங்கி-குர்பானி-கொட/

கூட்டு குர்பானியில் சமமாக பணம் போட வேண்டுமா?
https://eagathuvam.com/கூட்டு-குர்பானியில்-சமமா/

அல்லாஹ் அல்லாதவர்களுக்குக் குர்பானி கொடுக்கலாமா?
https://eagathuvam.com/அல்லாஹ்-அல்லாதவர்களுக்க/

இறந்துவிட்டவர்கள் சார்பாகக் குர்பானி கொடுக்கலாமா?
https://eagathuvam.com/இறந்துவிட்டவர்கள்-சார்ப/

குர்பானியின் மாமிசத்தை பங்கில் அவசியம் சேர்க்கப்பட வேண்டியவர்கள்
https://eagathuvam.com/குர்பானியின்-மாமிசத்தை-ப/

குர்பானி மாமிசத்தைச் சேமித்து வைக்கக் கூடாது என்று மாற்றப்பட்டச் சட்டம்
https://eagathuvam.com/குர்பானி-மாமிசத்தைச்-சேம/

*குர்பானி கொடுத்த பிராணியின் மாமிசத்தை பங்கிடுதல் பற்றி *
https://eagathuvam.com/குர்பானி-கொடுத்த-பிராணிய/
குர்பான் பிராணிகள் எத்தனை கொடுக்க வேண்டும்?
https://eagathuvam.com/693-2/

குர்பான் பிராணியை அறுக்கும்போது குடும்பத்தினர் ஆஜராக வேண்டுமா?
https://eagathuvam.com/குர்பானியும்-அதன்-சட்டங-2/

குர்பானிப் பிராணிகள் யாவை ?
https://eagathuvam.com/குர்பானியும்-அதன்-சட்டங/

About Author

By Sadhiq

அல்லாஹ் ஒருவன்” என கூறுவீராக! அல்லாஹ் தேவைகளற்றவன். (யாரையும்) அவன் பெறவில்லை. (யாருக்கும்) பிறக்கவுமில்லை. அவனுக்கு நிகராக யாருமில்லை. [அல்குர்ஆன் 112:1]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *