கியாமத் நாளின் ஆரம்ப நிகழ்வுகள்

 

வானம் சுருட்டப்பட்டு விடும் – 21:104, 52:9, 55:37, 69:16, 70:8, 78:19

 

மலைகள் பூமியுடன் சேர்த்து தூக்கி எறியப்படும். பின்னர் ஒன்றோடு ஒன்று மோதித் தூள் தூளாகி விடும் – 18:47, 20:105, 52:10, 56:5,6, 69:14, 70:9, 73:14, 77:10, 78:20, 81:3, 101:5

 

சந்திரன் ஒளி மங்கியதாக மாறிவிடும். சூரியனும், சந்திரனும் ஒன்று சேர்க்கப்படும் – 75:8,9, 77:7, 81:1,2, 82:2

 

பூமி வெட்ட வெளியாகி விடும் – 18:47, 56:4, 69:14, 73:14, 84:5, 89:21, 99:1-4

 

கடல்கள் தீ மூட்டப்படும் – 81:6

 

கடல்கள் பொங்கி தடுப்புகள் அகற்றப்படும் – 82:3

 

வேறு பூமியாக மாற்றி சொர்க்கம் நரகம் – 14:48, 21:104, 39:67

 

வானம் வேறு வானமாக – 14:48

About Author

By Sadhiq

அல்லாஹ் ஒருவன்” என கூறுவீராக! அல்லாஹ் தேவைகளற்றவன். (யாரையும்) அவன் பெறவில்லை. (யாருக்கும்) பிறக்கவுமில்லை. அவனுக்கு நிகராக யாருமில்லை. [அல்குர்ஆன் 112:1]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You missed