கியாமத் நாளின் அடையாளங்கள்

 

யஃஜுஜ், மஃஜுஜ் கூட்டத்தினரின் வருகை – 18:94, 21:96

 

மனிதர்களை மூடிக் கொள்ளும் புகை மண்டலம் உருவாகுதல் – 44:10

 

இறை வசனங்களை நம்பாதோரை இனங்காட்டிப் பேசுகின்ற பிராணி – 27:82

 

ஈஸா நபியின் வருகை – 43:61, 3:55, 3:144, 4:159, 5:75, 5:110, 5:116, 19:30,31

About Author

By Sadhiq

அல்லாஹ் ஒருவன்” என கூறுவீராக! அல்லாஹ் தேவைகளற்றவன். (யாரையும்) அவன் பெறவில்லை. (யாருக்கும்) பிறக்கவுமில்லை. அவனுக்கு நிகராக யாருமில்லை. [அல்குர்ஆன் 112:1]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You missed