கனவுகள்

 

கனவின் பலன் அதற்கு எதிர் மறையானது அல்ல – 8:43, 12:36,37, 12:43, 12:47, 12:100, 48:27,

 

காணும் கனவுகளை மற்றவர்களிடம் கூறாது மறைத்தல் – 12:5

 

நம்பகமானவர்களிடம் கண்ட கனவைக் கூறுதல் – 12:4

 

நபிமார்களின் கனவுகளும் இறைச் செய்தியே – 37:102-105

 

கனவின் விளக்கம் இறைவன் புறத்தில் உள்ளது – 12:37

About Author

By Sadhiq

அல்லாஹ் ஒருவன்” என கூறுவீராக! அல்லாஹ் தேவைகளற்றவன். (யாரையும்) அவன் பெறவில்லை. (யாருக்கும்) பிறக்கவுமில்லை. அவனுக்கு நிகராக யாருமில்லை. [அல்குர்ஆன் 112:1]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You missed