இஸ்லாம் தீவிரவாதத்தை ஆதரிக்கின்றதா?


https://youtu.be/xAxoU7bip2g


https://youtu.be/Kn2TJO0LfzA


https://youtu.be/ixYD6epEc2Q


https://youtu.be/eJOZwtW1ED8

மனிதநேய மார்க்கம் இஸ்லாம்


https://youtu.be/lhOwFaomOlc


https://youtu.be/X8lPHEaoOug


https://youtu.be/_9P2Rr5fK_


https://youtu.be/yyIkJg9nyeY


https://youtu.be/EZQXsxT2YmE


https://youtu.be/YyK9XgDC09Y

About Author

By Sadhiq

அல்லாஹ் ஒருவன்” என கூறுவீராக! அல்லாஹ் தேவைகளற்றவன். (யாரையும்) அவன் பெறவில்லை. (யாருக்கும்) பிறக்கவுமில்லை. அவனுக்கு நிகராக யாருமில்லை. [அல்குர்ஆன் 112:1]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You missed