இஸ்ரா

 

இஸ்ரா பயணம் – 17:1

 

மிஃராஜ்

 

மிஃராஜ் உண்மை நிகழ்ச்சியாகும் – 17:60, 53:13, 53:14, 53:15, 53:17, 53:18

 

மூஸாவை நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் சந்தித்தது மிஃராஜ் பயணத்தில் தான் – 32:23

About Author

By Sadhiq

அல்லாஹ் ஒருவன்” என கூறுவீராக! அல்லாஹ் தேவைகளற்றவன். (யாரையும்) அவன் பெறவில்லை. (யாருக்கும்) பிறக்கவுமில்லை. அவனுக்கு நிகராக யாருமில்லை. [அல்குர்ஆன் 112:1]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You missed