இறைவனுக்கு எளிதானது

 

முதலில் படைத்தவனுக்கு மீண்டும் படைத்தல் எளிதானது – 2:27, 17:49-51, 29:20, 30:27, 31:28, 36:79

 

வானங்கள் பூமியை விட மனிதனைப் படைத்தல் எளிதானது – 36:81, 40:57, 79:27

About Author

By Sadhiq

அல்லாஹ் ஒருவன்” என கூறுவீராக! அல்லாஹ் தேவைகளற்றவன். (யாரையும்) அவன் பெறவில்லை. (யாருக்கும்) பிறக்கவுமில்லை. அவனுக்கு நிகராக யாருமில்லை. [அல்குர்ஆன் 112:1]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *