6. அல்லாஹ்வைப் போல எதுவுமில்லை

 

அல்லாஹ்வுக்கு இணையாக எவரும் இல்லை – 2:22, 6:163, 14:30, 17:111, 25:2, 36:78, 41:9, 42:11, 112:4

 

அல்லாஹ்வைப் போல எதுவுமில்லை – 36:78, 42:11, 112:4

 

ஆட்சியில் அல்லாஹ்வுக்கு இணை இல்லை – 2:107, 3:189, 4:53, 5:18, 5:40, 5:120, 7:158, 9:116, 17:111, 22:56, 23:88, 24:42, 25:2, 25:26, 35:13, 38:10, 39:6, 39:44, 40:16, 42:49, 43:85, 45:27, 48:14, 57:2, 57:5, 64:1, 67:1, 82:19, 85:9,

 

அதிகாரத்தில் அல்லாஹ்வுக்கு இணை இல்லை – 6:57, 6:62, 12:40, 12:67, 18:26, 28:70, 28:88, 40:12

 

அல்லாஹ்வுக்கு உதாரணம் கூறக்கூடாது – 16:74

About Author

By Sadhiq

அல்லாஹ் ஒருவன்” என கூறுவீராக! அல்லாஹ் தேவைகளற்றவன். (யாரையும்) அவன் பெறவில்லை. (யாருக்கும்) பிறக்கவுமில்லை. அவனுக்கு நிகராக யாருமில்லை. [அல்குர்ஆன் 112:1]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You missed