13. அல்லாஹ்வுக்கு இணை கற்பிப்பதன் விளைவுகள்

 

இணைகற்பித்தலுக்கு மன்னிப்பே கிடையாது – 4:48, 4:116, 5:72, 6:88, 39:65

 

இணைகற்பித்தால் சொர்க்கம் செல்லவே முடியாது – 5:72 இணைகற்பித்தால் நிரந்தர நரகம் – 5:72, 9:17, 21:98,99, 25:68,69, 40:72-76, 98:6

 

இணைகற்பித்தால் நல்லறங்கள் அழியும் – 6:88, 9:17, 39:65

 

இணைகற்பிக்கப்பட்டவர்கள் கற்பித்தவர்களைக் கைகழுவுவார்கள் – 6:22, 6:94, 7:37, 10:28, 16:27, 16:86, 18:52, 19:82, 26:92,93, 28:62-64, 28:74, 29:25, 30:13, 35:14, 40:73,74 41:47,48, 46:6

About Author

By Sadhiq

அல்லாஹ் ஒருவன்” என கூறுவீராக! அல்லாஹ் தேவைகளற்றவன். (யாரையும்) அவன் பெறவில்லை. (யாருக்கும்) பிறக்கவுமில்லை. அவனுக்கு நிகராக யாருமில்லை. [அல்குர்ஆன் 112:1]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *