அறுத்துப் பலியிடுதல்

 

இறைவனுக்காக அறுத்துப் பலியிடுதல் – 5:3, 22:36, 108:2

 

குர்பானிப் பிராணிகள் – 6:143

About Author

By Sadhiq

அல்லாஹ் ஒருவன்” என கூறுவீராக! அல்லாஹ் தேவைகளற்றவன். (யாரையும்) அவன் பெறவில்லை. (யாருக்கும்) பிறக்கவுமில்லை. அவனுக்கு நிகராக யாருமில்லை. [அல்குர்ஆன் 112:1]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *