யார் இந்த நபித்தோழர்

➖➖➖➖➖➖➖➖
யார் இந்த நபித்தோழர்
➖➖➖➖➖➖➖➖

https://eagathuvam.com/%e0%ae%af%e0%ae%be%e0%ae%b0%e0%af%8d-%e0%ae%87%e0%ae%a8%e0%af%8d%e0%ae%a4-%e0%ae%a8%e0%ae%aa%e0%ae%bf%e0%ae%a4%e0%af%8d%e0%ae%a4%e0%af%8b%e0%ae%b4%e0%ae%b0%e0%af%8d-2/

1 சுவனத்தைக் கொண்டு நன்மாராயம் சொல்லப்பட்டவர்களில் இவரும் ஒருவர்,

2 இந்த நபித்தோழர் முஹாஜிர்களைச் சேர்ந்தவராவார்

3 உஹுதுப்போரின்போது நபி (ஸல்) அவர்களுடன் இருந்த முஹாஜிர்களில் இவரும் ஒருவர்

4 உஹுதுப்போரில் இவருடைய கை துண்டிக்கப்பட்டது.

5 கஅப் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்களை அல்லாஹ் மன்னித்து விட்டபோது அவர் நபிகளாரிடம் வந்தபோது எழுந்து சென்று கைகொடுத்து வாழ்த்துத் சொன்னவர்களில் இவரும் ஒருவர்

6 இந்த நபித்தோழர் நாணயமாற்று வியாபாரத்தில் ஈடுபட்டவராவார்

  1. இஹ்ராமின்போது வேட்டையாடப்பட்ட பிராணியை உண்பது பற்றிய சந்தேகத்தை நிவர்த்தி செய்த நபித்தோழர்

8 சலமா பின் அல் அக்வஉ (ரலி) அவர்கள் இந்த நபித்தோழரின் உதவியாளராக இருந்துள்ளார்கள்

9 பேரீத்தமரங்களுக்கு மகரந்த சேர்க்கை செய்வது பற்றிய செய்தியை அறிவித்த நபித்தோழர்

10 இந்த நபித்தோழர் இடத்தில் ஒரு மனிதர் வந்து அபூஹரைரா (ரலி) அவர்கள் அதிகமான செய்திகளை அறிவிக்கிறார் என்று முறையிட்டார்

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
தல்ஹா பின் உபைதில்லாஹ் (ரலி)
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

  1. திர்மிதி3748
  2. புகாரி 4061
  3. புகாரி 4061

4 புகாரி 4063

  1. புகாரி 4418
  2. முஸ்லிம் 3231
  3. முஸ்லிம் 2252
  4. முஸ்லிம் 3695
  5. முஸ்லிம் 4711
  6. திர்மிதி 3837

ஏகத்துவம்

You missed