இறைநம்பிக்கையாளர்களின் அன்னையர்

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
யார் இந்த உம்முல் மூஃமினீன் (أمّ المؤمنين)
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
1 நபி(ஸல்) அவர்களால் உலகத்துப் பெண்களில் சிறந்தவர் என்று சொல்லப்பட்ட பெண்மணி.

2 இவருடைய சகோதரி பெயர் ஹாலா (هالة)

3 நபியவர்கள் ஆயிஷா (ரலி) அவர்களை மண முடிப்பதற்கு முன்னர் இவர்கள் மரணித்து விட்டார்கள்

4 நபியவர்கள் வீட்டில் இறைச்சி சமைத்தால் நபிகளாரின் இந்தப் பெண்மனியின் தோழிகளுக்கு அன்பளிப்பாக வழங்கும் படி கூறுவார்கள்

5 நபி(ஸல்) அவர்கள் இந்தப் பெண்மனிக்கு சொர்க்கத்தில் முத்து மாளிகை ஒன்று வழங்கப்படும் என்று கூறினார்கள்

6 ஜிப்ரீல் (அலை) அவர்கள் இந்தப் பெண்மனிக்கு ஸலாம் சொல்லும் படி நபி(ஸல்) அவர்களிடம் கூறினார்கள்

7 நபியவர்கள் ஹிரா மலையில் இருக்கும் போது உணவு முடிந்து விட்டால் இந்தப் பெண்மனியிடம் வந்து உணவு பெற்றுச் செல்வார்கள்

8 நபியவர்களுக்கு முதன் முதலில் வஹி இறங்கும் போது ஆறுதல் கூறி
அரவணைத்தவர்.

9 வரகா பின் நவ்ஃபலிடம் கூட்டிச் சென்று நபியவர்களின் முதல் வஹீ தொடர்பான விளக்கத்தை பெற உறுதுணையாக இருந்தவர்.

10 இப்பெண்மணியை நபிகளார் அதிகமதிகம் நினைவு கூர்ந்ததால் ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் அதிகம் ரோஷப்பட்டார்கள்.

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
ஹதீஜா பின்த் குவைலித் (ரலி) அவர்கள்
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

1 ஆதாரம் புகாரி (3432)

2 ஆதாரம் புகாரி (3821)

3 ஆதாரம் புகாரி (3817)

4 ஆதாரம் புகாரி (3816)

5 ஆதாரம் புகாரி (3817)

6 ஆதாரம் புகாரி (3820)

7 ஆதாரம் புகாரி (4953)

8 ஆதாரம் புகாரி (03)

9 ஆதாரம் புகாரி (6982)

10 ஆதாரம் புகாரி (3821)


ஏகத்துவம்

You missed