ஸஹர் நேரத்தைத் தாமதப்படுத்துவதும், நோன்பு திறப்பதை விரைவு படுத்துவதும்

ஸஹர் நேரத்தைத் தாமதப்படுத்துவதும், நோன்பு திறப்பதை விரைவு படுத்துவதும்

Abu Dharr reported: The Messenger of Allah, peace and blessings be upon him, said, My nation will not cease to be upon goodness so long as they hasten to break their fast and delay the pre-fasting meal.

عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَزَالُ أُمَّتِي بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْإِفْطَارَ وَأَخَّرُوا السُّحُورَ

‎20805 مسند أحمد مسند الأنصار رضي الله عنهم

ஸஹர் நேரத்தைத் தாமதப்படுத்தி, நோன்பு துறப்பதை விரைவு படுத்தும் வரை மக்கள் நன்மையில் நீடித்துள்ளனர் என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்.

Book: Musnad Aḥmad 20805

You missed