இறந்தவருக்கு  யாஸீன் ஓதுவது பற்றி?

“உங்களில் மரணித்தவர்களுக்காக சூரா யாஸீனை ஓதுங்கள்.”

1. இமாம் நவவி: இச்செய்தியின் அறிவிப்பாளர் வரிசை பலவீனமானது. அதில் அறியப்படாத இருவர் இடம்பெற்றுள்ளனர். (அல்அத்கார்)

2. இமாம் தஹபி: இதனுடைய அறிவிப்பாளர் வரிசையில் அபூஉஸ்மான் என்பவர் இடம்பெறுகிறார். அவரும் அவருடைய தந்தையும் யார் என்று அறியப்படவில்லை. (மீஸானுல் இஃதிதால்)

3. இமாம் அல்பானி: இந்த விடயம் தொடர்பாக எந்தவித ஆதாரபூர்வமான ஹதீஸ்களும் காணப்படவில்லை. (அஹ்காமுல் ஜனாஇஸ்)

4. இமாம் இப்னு பாஸ்: இந்த ஹதீஸ் பலவீனமானது. (மஜ்மூஉல் பதாவா)

5. இமாம் இப்னு உஸைமீன்: இச்செய்தி குறித்து கருத்து வேறுபாடு காணப்படுகிறது. மேலும், இதில் விமர்சனங்களும் உள்ளன.. (அஷ்ஷர்ஹுல் மும்திஃ)

About Author

By Sadhiq

அல்லாஹ் ஒருவன்” என கூறுவீராக! அல்லாஹ் தேவைகளற்றவன். (யாரையும்) அவன் பெறவில்லை. (யாருக்கும்) பிறக்கவுமில்லை. அவனுக்கு நிகராக யாருமில்லை. [அல்குர்ஆன் 112:1]